Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies w ramach strony internetowej Stacja Teraz pod adresem http://stacjateraz.pl.

Właścicielem oraz administratorem strony jest firma Stacja Teraz – Emilia Kędziorek, z siedzibą w Warszawie, NIP: 5222301242 , REGON: 382005837, reprezentowana przez Emilię Kędziorek, zamieszkałą w Warszawie, zwaną dalej administratorem strony.

Kontakt z administratorem możliwy jest pod adresem e-mail: kontakt@stacjateraz.pl

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych użytkownika strony (zwanego dalej użytkownikiem) jest administrator strony.
 2. Użytkownik strony może przekazywać swoje dane osobowe administratorowi strony za pomocą formularzy dostępnych na stronie (formularz zapisu na newsletter oraz formularz kontaktowy).
 3. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.
 4. Dane przekazane administratorowi strony w ramach formularza zapisu na newsletter przetwarzane są w celu przesyłania użytkownikowi newslettera.
 5. Kontaktując się z administratorem strony za pośrednictwem poczty elektronicznej (w tym formularza kontaktowego), użytkownik przekazuje administratorowi strony swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. W treści wiadomości użytkownik może zawrzeć również inne dane osobowe. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest zgoda użytkownika wynikająca z zainicjowania kontaktu.
 6. Dane osobowe użytkownika przekazywane w ramach kontaktu e-mailowego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi zapytania użytkownika. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji.
 7. Administrator strony gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 8. Administrator strony nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 9. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora.
 10. Administrator strony informuje użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  – firmie Atthost sp. z o. o. z siedzibą w Płocku przy ul. Górnej 40B/11 – w celu przechowywania danych na serwerze;
  – firmie MailerLite – w celu wysyłki newslettera.


Pliki cookies
i inne technologie śledzące

 1. Administrator strony wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie), służące identyfikacji przeglądarki internetowej użytkownika.
 2. Informacja na temat stosowania plików cookies wyświetlana jest użytkownikowi przy pierwszej wizycie na stronie. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznacza, że użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności.
 3. Dane zbierane za pośrednictwem plików cookies służą do celów statystycznych, jak również prezentowania odpowiednich treści. Pliki cookies nie zawierają żadnych danych osobowych.
 4. Użytkownik może tak skonfigurować przeglądarkę internetową, aby uniemożliwić przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Administrator strony informuje, że w takiej sytuacji korzystanie ze strony przez użytkownika może być utrudnione.
 5. Administrator strony informuje, że na stronie wykorzystywane są również pliki cookies podmiotów trzecich:
  – w celu umożliwienia użytkownikowi korzystania z funkcji społecznościowych: wtyczka Sumo oraz system komentarzy Disqus;
  – w celach statystycznych: Google Analytics;
  – w celu marketingowym: pixel Facebooka.
 6. Informacje zbierane przez pliki cookies podmiotów trzecich są całkowicie anonimowe i uniemożliwiają identyfikację użytkownika.