O mindfulness, czyli uważności

medytacja

Mindfulness jest postawą życiową zakładającą szczególny rodzaj uwagi: świadomej, nieosądzającej i skierowanej na bieżącą chwilę (Jon Kabat-Zinn). Sam termin tłumaczy się na język polski jako uważność, uważną obecność, pełnię świadomości itp.

Warto zwrócić uwagę, że nie jest to pojęcie religijne, choć i ono samo, i główni jego propagatorzy w świecie zachodnim wywodzą się z tradycji buddyzmu (Thich Nhat Hanh, Jon Kabat-Zinn). Mindfulness – doceniając i wykorzystując różnorakie tradycje medytacyjne (buddyjskie, hinduistyczne, judaistyczne, chrześcijańskie) – proponuje areligijne metody wglądu w siebie i otaczający świat. Poszerzają one doświadczenie tego, co dzieje się wewnątrz i na zewnątrz nas oraz pozwalają przestawić się z „automatycznego pilota”, na którym wykonujemy tysiące czynności, na świadome zaangażowanie we własne życie.

Nawiązywanie kontaktu z naszymi myślami, uczuciami, reakcjami ciała oraz odkrywanie ich wzajemnych powiązań daje nam szanse na nie-reaktywną, świadomą odpowiedź na wszystko, co nas spotyka. Pozwala nam oduczyć się działań schematycznych, które nie spełniały swojej roli, na rzecz nowego, świeżego podejścia do każdej sprawy, którą życie stawia przed nami.

Mindfulness stanowi też swoistą opozycję wobec postulatu wielozadaniowości, która okazuje się postawą nieefektywną i nie przynoszącą satysfakcji czy to w życiu osobistym, czy zawodowym. Zarówno doświadczenie, jak i badania naukowe, wskazują na to, że skupienie się tylko na jednej rzeczy na raz pozwala nam działać sprawniej i czerpać większą radość z życia.


Przeczytaj także: Mindfulness – instrukcja obsługi.